Με τον Ευγένιο Δερμιτάσογλου στο LabArt, Βόλος 2015