Παρουσίαση δίσκου "Ζωής Ημερολόγια", Θέατρο Παλιάς Ηλεκτρικής Βόλου, 2016