Με τον Ευγένιο Δερμιτάσογλου στο Καφωδείο Ελληνικό, Θεσσαλονίκη 2013 φωτο: Σία Κυρίτση